งานบริการของทางเรา และ นอกเหนือจากนี้ โปรดติดต่อสอบถามครับ


>  บริการ ยื่นทำต้นทุนการผลิต , ทำฟอร์มส่งออกต่างๆ Form E, D, AI, JTEPA, FTA, C/O และอื่นๆ ทุกขั้นตอน

>  บริการ ตัวแทนผู้นำเข้า สินค้า พิธีการศุลกากรนำเข้า และ ส่งออก

>  บริการ ใบอนุญาตนำเข้า ขึ้นทะเบียนนำเข้า กับกรมการค้าต่างประเทศ